wz

      Program Autoškola 2006 je určen lidem, kteří se připravují na závěrečné zkoušky v autoškole, ale také těm, jenž si chtějí procvičit znalost silničních předpisů.

      Hlavním cílem vytvoření tohoto programu byl fakt, že neexistuje program (alespoň do té doby, kdy se začalo s vývojem tohoto programu), který by vytvořil test z provozu na pozemních komunikacích alespoň v graficky a obslužně velmi podobné formě skutečnému závěrečnému testu. V tomto ohledu si myslím, že tento program vše plně splňuje - jak můžete vidět pod na obrázku pod tímto textem.

Testový formulář
      Velkou výhodou je ukládání a poměrně slušné zpracování všech výsledků, které (pokud je nastaveno ukládání výsledků - viz nastavení programu) jsou ukládány do databázových tabulek typu paradox a v případě závěrečného testu je vytvořen protokol, který může být uložen do textového souburu či rovnou vytištěn!

Protokol závěrečného testu
      Program ovšem kromě závěrečného testu obsahuje řadu dalších možností jak se procvičit ve znalostech testových otázek. Jsou zde implantovány řady režimů včetně režimů prohlížení otázek, procvičování otázek a zkoušení otázek. I z těchto režimů (kromě prohlížení otázek) je možnost vytváření protokolů, i když již zde není možnost tisku či uložení protokolu do souboru, jelikož se mi to zdálo nesmyslné. Naopak velikou předností těchto protokolů je možnost opětovného přezkoušení z nésprávně zodpovězených otázek či z otázek, kde jste užili nápovědu! Jak vypadá režim zkoušení otázek se můžete podívat níže.

Režim zkoušení
      Velmi důležitou částí programu je nastavení, kde lze nastavit všechny základní parametry (viz obr. formuláře nastavení - níže). Velmi důležitou akcí po provedení změn v nastavení je potvrzení tohoto nastavení pro další spuštění programu stiskem položky "ULOŽIT NASTAVENÍ" v menu "KONFIGURACE" programu!!! Pakliže tak neučiníte při vypnutí programu ztrácíte veškeré nastavení a v případě nového profilu (profil byl vytvořen při tomto spuštění programu) ztrácíte tento profil i s veškerými výsledky atd.!!!

Formulář nastavení
      Veškeré další potřebné informace získáte přímo z nápovědy programu. Dík za pozornost :-)